Återbruk

 

Vi vill utveckla moderna fastigheter som möter våra högt ställda klimatmål. Vår ambition är att alltid lämna efter oss något att vara stolta över till kommande generationer.

När gamla lokaler blir till nya moderna får vi mycket fungerande material över som vi inte bara vill slänga. Vi använder detta material till lokalanpassningar och tillsammans med våra hyresgäster arbetar vi med cirkulärt återbruk. Det är inte alltid det är ekonomisk fördelaktigt men miljön mår bra av det och det tycker både vi och våra hyresgäster är viktigt.

Idag är det därför en självklarhet för oss att undersöka möjligheten att materialåtervinna, allt för att i slutänden minimera avfall. Vi frågar oss alltid om det är möjligt att behålla befintlig planlösning i en fastighet. Måste vi verkligen riva en vägg eller byta plats på kök och toaletter?

Vi återanvänder och rustar upp

Vår ambition är att kontinuerligt minska vårt klimatavtryck och vi mäter och följer upp vårt avtryck årligen. Vi vill inte bara dra vårt strå till stacken utan också driva utveckling mot ett ännu mer hållbart samhälle.

En central utgångspunkt i vårt arbete är att utgå från den befintliga fastigheten och utveckla den så att vi ökar inte bara det finansiella värdet utan även sociala värden och bidrar till en lägre miljöpåverkan.

Vi arbetar varje dag för att skapa värde och göra våra fastigheter och områden grönare. Vi återanvänder såväl dörrar och handfat som påkörningsskydd, vi rustar hellre upp och använder igen än köper nytt. Där inte gamla hus längre kan rustas upp bygger vi nya miljösmarta hus. Vi vill också bevara det som är i fint skick och tidstypiskt. Vi har till exempel valt att behålla Scans matsal på Slakthusområdet i Uppsala och tar till vara kakel, mosaik och tak från 50-talet.

Verkstadsgatan 8 – Före

Verkstadsgatan 7 – Före

Verkstadsgatan 8 – Efter

Verkstadsgatan 7 – Visionsbild

Förnybar energianvändning

Att använda förnybar energi i våra fastigheter är en viktig del i vårt klimatarbete. I takt med att vi tecknar gröna hyresavtal ökar andelen förnybar energianvändning. Där vi kan, placerar vi solceller på taken, installerar laddplatser för både bilar och cyklar samt anlägger gröna tak där det är lämpligt.

Återbrukstrappan

Så arbetar vi cirkulärt

1. Förebygga

Vad kan vi behålla i befintlig planlösning i fastigheten? Måste vi riva väggen och måste vi verkligen byta fönster?

 

2. Återanvända

Vad kan vi återanvända av det vi demonterar? Kan vi sätta upp armaturen i en annan fastighet eller kan innerdörrarna användas någon annanstans i huset?

 

3. Materialåtervinna

Hur kan det material vi inte använder återvinnas? Kan gamla mattor bli nya mattor och gamla golv bli nya golv? Kan den gamla betongen bli fyllnadsmaterial i vägarbete?

 

4. Energiåtervinning

Kan det vi demonterar återvinnas som energi? Kan vi förbränna material i fjärrvärmeanläggning för att värma upp våra hus?

 

5. Minimera avfall

Det som slutligen inte kan återbrukas deponeras. Ju bättre vi sorterar under demontering desto mindre material måste deponeras.